Marettimo – Isole Egadi Aegadian Islands – Looking at Castello di Punta Troia a Marettimo

Marettimo - Isole Egadi Aegadian Islands - Looking at Castello di Punta Troia a Marettimo

Marettimo – Isole Egadi Aegadian Islands – Looking at Castello di Punta Troia a Marettimo